Vägar till språk och läsning

Tid
Fredag 21 maj 09:00 - 15:30

En dag om olika sätt att hitta fram till och använda sitt språk.

Välkommen till en dag med fokus på utforskandet av olika vägar till läsning och ett rikt språk. Projekt Värmland läser har under två år verkat för att bredda sättet att se på, tänka på och göra läs- och språkfrämjande arbete. Syftet har varit att nå dem med de största behoven.

Vi behöver ord och ett språk för att kunna berätta. Om livet, när det är som bäst och när vi har problem, om vad som hände på fotbollsplanen, i skolmatsalen eller under flykten. Vi behöver ett språk för att förmedla varför vi söker vård eller vilken hjälp vi behöver med bilen.

Du som möter eller har möjlighet att påverka vardagen för barn, unga och unga vuxna – den här mötesplatsen och dagen finns för dig!

Ur programmet:

Ta del av nya sätt att jobba läs-och språkfrämjande från olika delar av Värmland!

 • Träningsläger för lässugna – i Sunne
 • Läsa, lyssna, dela – I Töcksfors
 • All världens språk – i Karlstad
 • Högläsningsprojektet läsande förebilder – i Grums
 • Lära svenska, läsa för barnen – i Forshaga

Vad är Shared reading, och hur går det till?

Du får också reda på mer om den nya värmländska nätverket för läsledare!

+ runda bords-samtal, live-musik, dokumentärfilmspremiär, tillbakablickar och summering av projektet Värmland läser samt prisutdelning i Tvärdragsprojektet

PREMIÄR!

Dokumentärfilmen Språket och livet

Läs- och språkfrämjande arbete kan se väldigt olika ut och ske i både självklara och oväntade miljöer. I dokumentärfilmen Språket och livet får du möta människor (och en hund!) runt om i Värmland som alla är goda förebilder och visar hur du kan nå fram till barn, unga och unga vuxna på helt nya sätt.

I filmen får du möta bland andra:

 • läs- och skolhunden Skoja och hennes hundförare
 • rapparen som genom ord och musik har hittat sig själv och sitt sätt att leva
 • rollspelare ur föreningen SPARV (Spel i Arvika) som tränar sin förmåga att uttrycka sig genom att delta i rollspel
 • volleybollaget i Västra Ämtervik som gör läsning till en del av träningen
 • aktörer från kyrkan, vårdcentralen och biblioteket i Töcksfors som samlar grupper av arbetslösa till högläsning

 

 

Tvärdrag för läsfrämjande

Tvärdrag för läsfrämjande är en del av projekt Värmland läser. Det handlar om att erbjuda engagerande arbetslag och människor i hela Värmland möjligheten att prova att utveckla nya sätt för läsfrämjande verksamhet. Gränsöverskridande samverkan samt en jämlik tillgång till läsning och språk är gemensamma nämnare för de pilotprojekt som fått chansen att delta.

Under dagen presenteras och prisas vinnande Tvärdragsprojekt av Elisabeth Kihlström, ordförande i kultur- och bildningsnämnden, Region Värmland

Fakta

Var: Din egen valfria plats där du har möjlighet att delta digitalt via länk. Den digitala sändningen sker från en studio på Nöjesfabriken i Karlstad

Pris: Det är kostnadsfritt att delta

ANMÄLAN

Mötesplatsen finns för dig som

 • vill ta del av lärande från projekt Värmland läser
 • är intresserad av att få träffa läs- och språkfrämjare och få veta mer om deras arbete
 • möter eller kan påverka vardagen för barn, unga och unga vuxna

 

Information 

 • Har du frågor om programmet och Värmland läser är du välkommen att kontakta Åsa Ranung, projektledare Värmland läser, asa.ranung@regionvarmland.se
 • Har du praktiska frågor är du välkommen att kontakta Britt-Marie Lindgren, Region Värmland, britt-marie.lindgren@regionvarmland.se

Värmland läser

Detta är den sista av de mötesplatser med olika teman som arrangeras inom ramen för projekt Värmland läser. De är en del av projektets samverkans- och lärprocess som syftar till att utforska nya vägar för läsfrämjande för barn, unga och unga vuxna. Fokus ligger på att ur ett brett perspektiv ta tillvara den handlingskraft som finns hos läs- och språkfrämjare i länet. Vi skapar utrymme för att arbeta gränsöverskridande och utforskande med målet att fler människor i Värmland har tillgång till ett rikt språk och vill använda det!

Projektet genomförs med stöd från Statens kulturråd

Tillbaka till Regionens kalender