Allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt tydliggör vilken kollektivtrafik som kommer finansieras med offentliga medel. I grunden handlar det om att verkställa de mål och strategier som beslutas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Beslut om allmän trafikplikt måste finnas innan avtal ingås med kollektivtrafikföretag.

Allmän trafikplikt beslutas av kollektivtrafiknämnden. 

Beslut om allmän trafikplikt

Trafikpliktsbeslut för tätortstrafik i Karlstad (pdf, 23 kB)
(Beslutat av kollektivtrafiknämnden 2016-03-23)

Trafikpliktsbeslut för regional busstrafik i Värmland (pdf, 341 kB)
(Beslutat av kollektivtrafiknämnden 2013-04-17)

Trafikpliktsbeslut för regional tågtrafik i Värmland (pdf, 126 kB)
(Beslutat av kollektivtrafiknämnden 2019-05-17)

Trafikpliktsbeslut för tåg på sträckan Kristinehamn-Degerfors (pdf, 134 kB)
(Beslutat av kollektivtrafiknämnden 2020-03-27)

Uppföljning

I enighet med EU:s kollektivtrafikförordning artikel 7.1 och lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Värmland som regional kollektivtrafikmyndighet årligen publicera en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt område och de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten redovisas till Transportstyrelsen.

Rapport om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Värmlands län 2019 (pdf, 293 kB)

Rapport om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Värmlands län 2018 (pdf, 307 kB)

Rapport om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Värmlands län 2017 (pdf, 250 kB)