Färdtjänst

Den ordinarie samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet för personer med funktionshinder. Region Värmland tar över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad kommun från och med den 1 juli 2019. Därmed hanterar Region Värmland trafiken i alla Värmlands kommuner.

Det innebär att du kan resa med färdtjänst inom hela Värmlands län och 30 kilometer in i angränsande län. 

Ansökan om färdtjänst

För att få resa med färdtjänsten krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst hanteras av Region Värmland.

Ansök om färdtjänst

Ansök och beställ resa på Karlstadsbuss webbplats

Hur fungerar färdtjänst?

Den operativa verksamheten, inklusive beställningscentral och trafikledning av fordon i färdtjänsten, bedrivs av Värmlandstrafik på uppdrag av Region Värmland.

För dig som resenär innebär det att du beställer dina färdtjänstresor via Värmlandstrafiks beställningscentral, på telefon 0771-32 32 00.

Resan ska beställas minst 60 minuter före önskad avresetid. Resa över kommungräns ska beställas dagen innan.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde. För att ansöka om riksfärdtjänst behöver du fylla i en separat ansökan. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Ansök om riksfärdtjänst

Frågor om färdtjänst

Har du frågor om din färdtjänst? Ring 0771 – 32 32 00 eller maila din fråga till fardtjanst@varmlandstrafik.se. Telefontiden är kl 08.00 – 12.00, helgfri måndag-fredag.