Färdtjänst

Den ordinarie samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet för personer med funktionshinder. Region Värmland tar över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstads kommun från och med den 1 juli 2019. Därmed hanterar Region Värmland trafiken i alla Värmlands kommuner.

Riksfärdtjänst och färdtjänst vid jul och nyår

Nu är det hög tid att ansöka om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa. Under julhelgen är det många som vill resa och därför önskar vi din ansökan i god tid för att kunna boka och samordna resorna.

Karlstads kommun

Riksfärdtjänst - ansök senast 22 november

Färdtjänstkunder som bor i Karlstads kommun kan ansöka via e-tjänst eller ladda ner blanketter på www.karlstadsbuss.se/fardtjanst. Det går även att hämta blanketter vid kundcenter i bibliotekshusets entréplan, telefon 054-540 00 00. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, senast den 22 november.

Färdtjänst

Färdtjänstkunder i Karlstads kommun kan beställa färdtjänst för julhelgen från den 10 december. Ring Samres på 054-21 77 00.

Övriga Värmland

Riksfärdtjänst - ansök senast 22 november

Färdtjänstkunder i övriga Värmland ringer 0771-32 32 00, menyval 3 (mån-fre 08:00-12:00), för att beställa blanketter. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, senast den 22 november.

Färdtjänst

Färdtjänstkunder i övriga Värmland som ska beställa färdtjänst för julhelgen ska boka sin resa senast den 17 december. Ring Värmlandstrafik 0771-32 32 00, menyval 1.

Ansökan om färdtjänst

För att få resa med färdtjänsten krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst hanteras av Region Värmland.

Ansökan om färdtjänst för dig som bor i Karlstads kommun

Ansökan om färdtjänst för dig som bor i övriga länet

Hur beställer jag min resa?

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa via Samres på telefon 054-21 77 00.

Du som är resenär i övriga Värmland beställer dina färdtjänstresor via Värmlandstrafiks beställningscentral, på telefon 0771-32 32 00. Resan ska beställas minst 60 minuter före önskad avresetid. Resa över kommungräns ska beställas dagen innan.

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa här

Du som bor i övriga länet beställer din resa här

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde. För att ansöka om riksfärdtjänst behöver du fylla i en separat ansökan. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Du som bor i Karlstads kommun ansöker om riksfärdtjänst här

Du som bor i övriga länet ansöker om riksfärdtjänst här