Ansök om riksfärdtjänst

Ansök om tillstånd för riksfärdtjänst genom att fylla i blanketten nedan.

Skicka till: fardtjanst@varmlandstrafik.se eller skriv ut och skicka med post till följande adress:

Värmlandstrafik AB
Färdtjänsten
Lagergrens gata 8
652 26 Karlstad

Ansökan om riksfärdtjänst (pdf, 179 kB)
Ansökan om riksfärdtjänst (word, 179 kB)

Underlag för läkarintyg, riksfärdtjänst (pdf, 981 kB) 
Underlag för läkarintyg, riksfärdtjänst (word, 179 kB)  

Läkarintyg för ledsagare vid riksfärdtjänst (pdf, 976 kB) 
Läkarintyg för ledsagare vid riksfärdtjänst (word, 179 kB)

Kontakta gärna din färdtjänsthandläggare för mer information

Tel: 0771-32 32 00
Telefontid: Helgfri måndag – fredag 08.00 – 12.00

Färdsätt

I första hand används tåg buss och flyg, allmänna färdmedel med taxi i andra hand. Som sista alternativ kan enbart taxi eller specialfordon användas.

Ändamål med resan

Riksfärdtjänst kan användas vid rekreation, fritidsaktiviteter eller annan enskild angelägenhet. Den kan inte användas vid resa som bekostas av stat, kommun eller landsting.

Ledsagare

Om du har behov av ledsagare under själva resan kan detta beviljas av handläggaren. Bedömningen utgår från ditt behov under resan och inte under vistelsen vid resmålet. Det är inte kommunens skyldighet att ordna med ledsagare.

Medresenär

Medresenär kan följa med om det finns plats. Sker resan med allmänna färdmedel betalar medresenären hela sin resekostnad, om resan däremot sker med taxi eller specialfordon betalar medresenären samma avgift som dig som beviljats färdtjänst.