Parkering för besökare och personal

I anslutning till Region Värmlands fastigheter och lokaler finns ett antal parkeringsplatser där besökare och personal kan parkera. Här får du reda på var du kan parkera, hur du betalar och vilka parkeringsavgifter som gäller för respektive område.

Nytt parkeringssystem från och med 1 september vid Centralsjukhuset i Karlstad

Den 1 september 2021 börjar ett nytt parkeringssystemet, Apcoa Park&Go, införas i etapper vid Centralsjukhuset i Karlstad. Samma dag öppnar det nya parkeringshuset med 375 platser. Du hittar information om hur du parkerar som besökare och anställd och mer information om det nya parkeringssystemet under rubriken Centralsjukhuset nedan.

Var beredd på att det från och med hösten 2021 blir stökigt utanför sjukhusets huvudentré. En vårdbyggnad ska uppföras på del av nuvarande parkering vilket bland annat innebär att flera vägar och stråk för cyklister och gående måste ledas om.

Använd gärna Klarälvsentrén på sjukhusets norra sida när du besöker oss. I anslutning till Klarälvsentrén finns parkeringsplatser och busshållplats och inne i entréhallen finner du reception och varuautomat.  

Tillbaka till Resor & trafik