Projektidéer & projektmedel

Fler goda idéer ska bli projekt som gör nytta och bidrar till att Värmland når det gemensamma målet om ett klimatneutralt Värmland år 2030.

I EU:s olika stödprogram för åren 2014-2020 är en del av stödet öronmärkt för övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Här hittar du en kort sammanfattning av de fem stödprogram som främst berör området energi och klimat.

EU:s stödprogram

Region Värmland arbetar med kunskapshöjande insatser och att sammanföra projektidéer och aktörer för att skapa konkurrenskraftiga projekt inom EU:s strukturfondsprogram. Du kan vända dig till oss för råd om tänkbara samarbetsparter, tips om liknande projekt och en diskussion om finansieringsmöjligheter. Ring oss gärna för en diskussion om en projektidé eller för hjälp att samla aktörer till ett möte.

Projektidéer energi, miljö och klimat