BiodriV – Biodrivmedel i Värmland Förstudie 2

Förstudien Potential för produktion av biodrivmedel vid bioraffinaderier i Värmland är framtagen av Grontmij på uppdrag av Region Värmland.