EU:s sammanhållningspolitik

EU:s nya sammanhållningspolitik började gälla från och med i år, 2014, och sträcker sig fram till år 2020.

Övergripande pusselbitar

Utformningen av den nya sammanhållningspolitiken har påverkats av ett antal övergripande pusselbitar

  • EU:s långtidsbudget 2014-2020
  • Det gemensamma strategiska ramverket
  • Partnerskapsöverenskommelsen

Läs mer om hur dessa pusselbitar hänger ihop och påverkar innehållet i de nya strukturfonderna i följande sammanfattningar:

Gemensamt strategiskt ramverk och de 11 tematiska målen (pdf, 23 kB)

Partnerskapsöverenskommelsen (pdf, 18 kB)

Europa 2020

Europa 2020 strategin är EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den gäller fram till år 2020. Strategin är ett gemensamt ansvar mellan EU, medlemsstaterna och den lokala och regionala nivån. Den är även av stor vikt för Värmland då målen i strategin är vägledande för inriktningen av alla EU-program i perioden 2014-2020. Kärnan i Europa 2020 är en smart och hållbar tillväxt för alla. Strategin ska leda till en positiv utveckling för Europa och få fart på medlemsstaternas ekonomier för att skapa ökad tillväxt och fler jobb.

Mer information om Europa 2020-strategin på Europeiska kommissionens webbplats

Läs mer om vad som händer inom EU och inom svensk Europapolitik