På gång

Ett år har gått sedan arbetet “Dialog Sverige-Norge" initierades. Här har vi gjort en sammanfattning över insatser under 2020.

Den norska regeringen införde under våren karantänplikt för inresande, tillfälliga gränskontroller och avrådde från att resa, vilket har fått stora konsekvenser för den lokala ekonomin, för företag och för människorna i gränstrakterna. På grund av detta har flera insatser gjorts för att adressera behoven och stötta gränskommunerna i västra Värmland: 

  • Samtal pågår om det ansträngda läget i näringslivet med kommuner i västra Värmland (Eda, Årjäng, Arvika och Torsby) samt med Länsstyrelsen.  
  • Region Värmland har tillsammans med gränskommunerna en dialog med Tillväxtverket och med Näringsdepartementet om behovet av stöd. 
  • Region Värmland och gränskommunerna har gemensamt skickat en skrivelse till Arbetsförmedlingen om att öka samarbetet och närvaron längs gränsen mot Norge.
  • Ett möte har genomförts med Arbetsförmedlingen tillsammans med kommunerna i västra Värmland och ett samarbete har inletts.  
  • För att få aktuell statistik har Region Värmland beställt en rapport från HUI Research (Handelns utredningsinstitut) om gränshandelns betydelse för Sverige tillsammans med Västra Götalandsregionen och Svensk Handel. 
  • Region Värmland för även en dialog med Västra Götalandsregion om gemensamma utmaningar i gränsregionala frågor och insatser för gränskommuner. 

Övriga insatser 

Många av insatserna handlar om att hitta aktörer och upprätta samarbete för att gemensamt hitta lösningar. Dialog Sverige-Norge för en löpande dialog och förankring med kommuner, kluster med flera. Man har också haft ett delegationsmöte med Innlandet fylkeskommune samt tecknat ett samarbetsavtal med Innlandet fylkeskommune. Man har initierat ett arbete för att koordinera insatser kring export och etablering i Värmland (FastTrack SWE-NOR). En dialog har även inletts med Assembly of European Regions (AER), som är en politisk samarbetsorganisation för 230 regioner samt 15 interregionala organisationer i Europa. I samarbete med Visit Värmland och med gränskommunerna Eda, Årjäng och Torsby har också en attitydundersökning gjorts om hur covid-19 har påverkat norrmännens res- och köpbeteenden.