Prioriterade områden

Undersökningar visar att kunskapen är förhållandevis låg om Värmland i Norge. Vi har mycket att vinna på att hitta fler beröringspunkter och dra nytta av varandra i större utsträckning.

Tre områden med koppling till utveckling och tillväxt är identifierade som särskilt relevanta för Värmland att utveckla ytterligare samarbete med Norge kring: Export, etablering och infrastruktur.

Norge har en avgörande betydelse för Värmlands framtida utveckling och tillväxt. Norrmän utgör en viktig kundgrupp för ett flertal branscher, inte minst för besöksnäringen och för gränshandeln. Arbetspendlingen från Värmland till Norge är betydande. Särskilt Oslo utgör en viktig arbetsmarknad och sedan länge har tusentals värmlänningar varje vecka pendlat till sina arbeten på andra sidan gränsen. Den stora arbetspendlingen har resulterat i att delar av Värmland ingår i Oslos lokala arbetsmarknadsregion.

Den internationella handeln är en grundsten för Sveriges välstånd. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och Värmland är en stark handelsregion. Norge utgör tillsammans med Tyskland Sveriges största handelshandelspartner sett till export- och importvärde för varor årligen. 2019 exporterade vi i Sverige varor till Norge till ett värde av 162 miljarder kronor. Den norska marknaden utgör en naturlig första marknad för värmländska företag som ska ta sina första steg för att börja exportera varor eller tjänster. Genom att lyfta exportmöjligheter på den norska marknaden och arbeta för att underlätta handelshinder bidrar vi till ökad tillväxt i våra värmländska företag.

Sverige och Värmland är viktiga för det norska näringslivet. 2019 importerade vi i Sverige varor från Norge för 137 miljarder kronor. Utbytet märks även genom det stora antalet norskägda företag i Sverige. Norge är det vanligaste ägarlandet bland utlandsägda företag i landet och står för en betydande andel av arbetsplatserna i Värmland. Sverige utgör en språngbräda ut i Europa för norska exporterande företag vilket underlättas av de låga handelshindren och de gemensamma kulturella banden mellan länderna. Europa är Norges i särklass viktigaste handelsområde och Sverige den enskilt viktigaste handelspartnern. Det finns potential att ytterligare stärka Värmlands position som etableringsregion för norska företag och bidra till fler arbetstillfällen i regionen.

Norge är Sveriges viktigaste grannland och gränsöverskridande relationer har byggts upp under lång tid. En snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm med stopp i Värmland skulle knyta länet ännu närmare storstadsregionerna och bidra till hållbart resande, utveckling och tillväxt längs sträckan. Ett möjliggörande av satsningen skapar större arbetsmarknadsregion och ökade samarbetsmöjligheter. Arbetet i Dialog Sverige-Norge samverkar med Oslo-Stockholm 2.55.

Här hittar du kontaktuppgifter om du vill exportera till eller hitta nya partners i Norge.