Näringsliv, forskning och innovation

Region Värmland arbetar strategiskt och långsiktigt för att Värmland ska bli ännu starkare inom områdena entreprenörskap, klusterutveckling, forskning och innovationer och ett resurseffektivare samhälle.

Coronavirus: Information till företagare

Samlad information och länkar till dig som företagare. 

Tre personerVårt utvecklingsarbetet utgår från det prioriterade området ”Fler och starkare företag” i Värmlandsstrategin. Region Värmland har också utvecklingsmedel för organisationer att söka inom det här området.

Innovationssystemet - lägesrapporter

Med ojämna mellanrum sammanställer vi rapporter över arbetet med innovationssystemet. Hör av dig om du få framtida rapporter skickade till dig.

Innovationssystemet – brev 1, 2017 (pdf, 90 kB) 

Innovationssystemet – brev 2, 2017 (pdf, 82 kB)