Exportsamverkan

Vill du växa på en global marknad? Vi hjälper dig och ditt företag med export. Hos oss kan du få kostnadsfri rådgivning, kontakter, utbildning och hjälp med finansiering.

Vi på Regional exportsamverkan Värmland har kunskap om olika marknader som kan vara intressanta, vilka lagar och regler som gäller och vilka finansieringsmöjligheter som finns. Vi finns i Värmland men har koppling till såväl nationella som internationella nätverk.

Vilka är vi?

Regional exportsamverkan Värmland består av flera aktörer som samarbetar för att bidra till ökad internationalisering: Almi, Enterprise Europe Network (EEN), Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Business Sweden och Region Värmland. Oavsett vem av oss du kontaktar ser vi till att du får det stöd som du behöver.

Regional exportsamverkan Värmland är ett regeringsinitiativ som samordnas av Region Värmland med stöd av Tillväxtverket.

Läs mer på verksamt.se/varmland