Konkurrenskraftiga kluster

Ett kluster är en samling företag som vill samverka inom en viss bransch. Klustret fungerar som en positiv motor inom företagsutvecklingen.

Om företagen vill öka effekten av sin samverkan och skapa en turboeffekt så kan de även bilda en klusterorganisation, som arbetar mer strategiskt och målmedvetet med utvecklingen inom branschen. För en framgångsrik utveckling av kluster är det viktigt att det finns tydliga kopplingar mellan näringen, det offentliga och universitet samt till omvärlden och andra klusterbildningar.

Region Värmlands roll

Region Värmland har ända sedan starten stöttat kluster och använt dem som ett strategiskt verktyg för regional utveckling. Till exempel skrevs en avsiktsförklaring 2011 med Karlstads universitet om att medfinansiera professurer kopplade till de starka klustres näringar. 2013 tog Region Värmland även fram en klusterstrategi, som drar upp riktlinjerna för hur vi i Värmland vill arbeta med kluster som ett verktyg för den regionala utvecklingen.