Mål och resultat

Det politiska inriktningsdokumentet fastställs årligen. Där beskrivs vad som ska uppnås i form av övergripande målsättningar och är underlag till respektive organisations beslutsprocess.

I Aktuellt perspektiv redovisas årligen indikatorer på befolkningens hälsa utifrån de övergripande målsättningarna. Statistiken presenteras både för hela Värmland och för varje kommun i länet. 

Handlingsplaner

Dokumentation av seminarium