Arbetsgrupp Äldrelivet

Arbetsgruppen för utmaningen Äldrelivet ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommunerna och regionen.

Arbetsgrupp

Peter Nylander, samordnare
Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Karlstad kommun
peter.nylander@karlstad.se

Madelene Johanzon, samordnare
Överläkare medicinkliniken, ordförande läkemedelskommittén
Region Värmland 

madelene.johanzon@regionvarmland.se

Isa Nyberg
MAS, individ och familjeomsorg
Hagfors kommun

Jessica Bergman 
Verksamhetschef
Årjängs kommun

Ulla Hens
Verksamhetsutvecklare
Region Värmland

Jessica Axelsson
Verksamhetschef
Region Värmland

Sakkunniga

Linnea Grankvist
Utvecklingsledare
Region Värmland