Arbetsgruppen för äldres hälsa

Arbetsgruppen för utmaningen Äldres hälsa ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Region Värmland.

Arbetsgrupp

Peter Nylander, ordförande 
Verksamhetschef
Karlstad kommun
peter.nylander@karlstad.se

Madelene Johanzon, ordförande
Distriktsläkare
Region Värmland, 

madelene.johanzon@regionvarmland.se

Elisabeth Almén Larsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Kristinehamns kommun

Anna Nylund
Apotekare
Region Värmland

Jessica Axelsson
Verksamhetschef, Medicinkliniken
Region Värmland

Eva Nilsson
Verksamhetschef, vård och omsorg
Arvika kommun

Jessica Bergman 
Verksamhetschef
Årjängs kommun

Ulla Hens
Verksamhetsutvecklare
Region Värmland

Adjungerade

Linnea Grankvist
Utvecklingsledare
Region Värmland

Josefin Hellberg
Uvecklingsledare
Region Värmland