Styrgrupp

Nya perspektivarbetet leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra det årliga seminariet samt följa och leda utvecklingsarbeten som sker i länet inom utmaningarna Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet och Äldrelivet.

Styrgruppen tar årligen fram Politiskt inriktningsdokument.

Ledamöter

Fredrik Larsson (M)
Regionråd och ordförande
fredrik.larsson@regionvarmland.se

Johanna Söderberg (C)
Kommunalråd, Eda kommun 
johanna.soderberg@eda.se

Åsa Håkman Felt (S)
Kommunalråd, filipstad
asa.hakman.felt@filipstad.se 

Peter Söderström (S)
Kommunalråd, Arvika kommun
peter.soderstrom@arvika.se

Per-Samuel Nisser (M)
Kommunalråd, Karlstad kommun
per-samuel.nisser@karlstad.se

Daniel Schützer (S)
Kommunalråd, Årjängs kommun
daniel.schutzer@arjang.se