Vuxenlivet

Vi skapar förutsättningar för att alla kan leva ett hälsosamt liv och vi verkar för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Länets kommuner och regionen samverkar för att skapa förutsättningar till ett bra liv i Värmland. Viktiga faktorer är den enskildes upplevelse av god hälsa, förankring i arbetslivet och ett hållbart arbetsliv som bidrar till egenförsörjning

Invånarnas behov följer inte organisatoriska gränser, det handlar om att se individen och dess behov, att vara uppmärksam för att tidigt kunna upptäcka och ge rätt stöd.

Att arbeta aktivt för att identifiera och ta bort mellanrummen mellan kommuner och regionen, att göra det lilla extra, så att tjänsterna/utbudet ska upplevas sömlöst.