Regionala företagsstöd

Region Värmland stöttar utveckling och innovationer i företag genom till exempel företagsstöd.

Den 1 januari 2019 tog Region Värmland över ansvaret för de regionala företagsstöden i länet från Länsstyrelsen Värmland.

Regionen har nu möjlighet att stödja tillväxtskapande investeringar och på andra sätt stödja utvecklingen hos enskilda företag i länet. I första hand riktas stöden mot stödområdet. Men en del insatser inom innovation kan ske i hela länet.

Regionen samverkar i hög grad med ALMI om finansiering och med kommunernas näringslivsrådgivare om råd och stöttning.

En annan viktig ingång är verksamt.se/varmland som är statens samlade portal för stöd till företag i olika stadier. Börja gärna där om du till exempel planerar att starta ett nytt företag.