Checkar för digitalisering

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor och högst 10 miljoner euro i balansomslutning.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det kan antingen vara att köpa en tjänst eller projektanställa en person för detta.

Checken kan till exempel användas till:

 • att ta fram en digital strategi.
 • att ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation.
 • att förbättra och effektivisera digitala processer och system.
 • att ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder.
 • e-handelslösningar.
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.

Checken kan inte gå till:

 • löpande affärsutveckling.
 • materialinköp eller investeringar som har bestående värde.
 • enbart köp att befintliga lösningar.
 • att byta affärssystem.
 • löpande applikation- och webbutveckling.
 • resor.
 • marknadsföring.
 • utbildning/fortbildning.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Ansökan

Er första kontakt ska ske med Almi Företagspartner dit ni lämnar en intresseanmälan.

Ansökningsförfarandet går till så här:

 1. Företaget lämnar en intresseanmälan till Almi Värmland via Almis webbplats.
 2. Almi kallar till möte och företaget presenterar sitt projekt. 
 3. De ansökningar som blir godkända efter presentationen får gå vidare genom att lämna in en slutlig ansökan via Min ansökan (e-tjänst) på Tillväxtverkets webbplats.
 4. Om projektet godkänns så beviljar Region Värmland digitaliseringschecken.
 5. Företaget genomför projektet och lämnar efter genomfört projekt i delar eller i sin helhet till Region Värmland.
 6. Region Värmland tar emot och godkänner redovisningen samt skickar underlag för utbetalning till Tillväxtverket.
 7. Tillväxtverket betalar ut stödet. 

Mer information om affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats

Kontakta Almi om ni har frågor:

Thorbjörn Bäckström
054-14 93 62
thorbjorn.backstrom@almi.se

Louise Larsson
054-14 93 68
louise.larsson@almi.se