Ansöka

Region Värmland ger stöd till regionala utvecklingsprojekt som stimulerar hållbar tillväxt och utveckling. Här hittar du anvisningar om hur du ansöker om projektmedel.

Ansökan om projektmedel lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan), se länk nedan. Läs gärna avsnittet Planera och dokumentet Riktlinjer för finansiering av regionala utvecklingsprojekt innan ansökan skickas in.

Följande dokument ska bifogas e-ansökan:

  • Fördjupad projektbeskrivning
  • Underskrift av behörig vid inloggning med användarkonto. Skriv ut signeringsunderlaget som finns i Min ansökan, scanna och maila dokumentet till beredningen@regionvarmland.se alternativt skicka per post, efter att ansökan har skickats in. 

Hör alltid av dig till oss innan ansökan lämnas in. Kontakta projekthandläggare eller maila till: beredningen@regionvarmland.se