Avsluta

Här hittar du information om att avsluta projekt.

Redovisning och utbetalning av projektstöd beviljat av Region Värmland, sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands projektfinansiering.

Projekt beviljade innan 2019

Avsluta enligt följande: 

  • För att avsluta projektet ska projektägaren lämna in en slutrekvisition och slutrapport. 
  • Slutrekvisition av medel ska inkomma senast tre månader efter projektets slutdatum, se Region Värmlands beslut om medel för godkänd projektperiod med start- och slutdatum.  
  • Rekvisitionsblanketten ska vara påskriven av behörig firmatecknare hos stödmottagaren.  
  • Slutrapporten som lämnas in vid projekts slut ska redovisa projektets måluppfyllelse och effekter, samt en analys och motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och uppnådda resultat enligt projektplanen. 

Ladda ner rekvisitionsblankett (pdf)

Ladda ner lägesrapport/slutrapport (pdf)

Projekt beviljade från 2019 

Avsluta enligt följande:

  • En slutrapport ska bifogas i Min ansökan i samband med slututbetalning i Min ansökan.
  • Rapporten ska skickas in senast tre månader efter projektets slut, enligt datum i beslut om stöd.
  • Slutrapporten ska beskriva hur projektet har genomförts under hela projektperioden. 

Ladda ner Instruktion till slutrapport (pdf)