Smittskydd

Länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Avgiftshandboken

Information om vad patienten får betala för vård i Region Värmland. 

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel till barn och ungdomar samt tekniskt avancerade hjälpmedel till vuxna personer.