11. Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar grundar sig generellt på avgiftsförordningen (1992:191). Här hittar du aktuella avgifter för kopior på allmänna handlingar och journaler.

I förekommande fall ska mottagaren betala ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Kopior av allmänna handlingar är momsfria.

Avgifterna ingår inte i något högkostnadsskydd.


 

Alla sidor