2. Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för?

Reglerna för vad en patient ska betala är olika bland annat beroende på vart patienten vårdas och är folkbokförd.

En patient som är folkbokförd i Värmland och vårdas i Värmland betalar avgifter enligt detta regelverk. Om en värmländsk patient vårdas i ett annat landsting eller region gäller det vårdande regionens regelverk. 

De patienter som vårdas i regionen och har rätt till samma vårdförmåner som bosatta i regionen, betalar samma patientavgift och har även rätt till högkostnadsskydd enligt detta regelverk.


 

Alla sidor