5. Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom

Avgifter för åtgärder som avser undersökningar och åtgärder på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom grundar sig generellt på självkostnadspris.

Observera att:

  • Avgifterna gäller även barn och ungdomar under 20 år.
  • Avgifterna ingår inte i något högkostnadsskydd.

 

Alla sidor