6. Hjälpmedel

Regionen och kommunerna ansvarar för olika typer av personliga hjälpmedel. Avgiften för de hjälpmedel som regionen tillhandahåller och subventionerar är vanligtvis 20 procent av hjälpmedlets värde med en minsta avgift på 200 kronor och som högst taket på högkostnadsskyddet som idag är 1 150 kronor. Eventuella undantag framgår i nedanstående tabeller.

För besöket gäller samma avgift och högkostnadsskydd som öppen hälso- och sjukvård.


 

Alla sidor