7. Sjukresor

Region Värmland lämnar i vissa fall ersättning för de kostnader patienten haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning.

Ersättningen uppgår till den summan som överstiger den fastställda egenavgiften. Egenavgiften är den avgift som patienten betalar. Kvitton för sjukresor ska vara inskickade senast 1 år efter vårdbesöket.


 

Alla sidor