Bilaga 2. Hälsokontroller och intyg

I listorna nedan framgår vägledande exempel för tillämpning av avgifter för hälsokontroller och intyg.


 

Alla sidor