Sjuktransporter och sjukresor

En beställning efter patientens behov minskar väntetider och ger en säker resa. Här ser du de alternativ som finns för resor i vården. För patienter med luftvägssymtom eller konstaterad covid-19, ring ambulansbeställningen 054-83 54 05. Detta gäller både sittande och liggande sjuktransport.

Sjukresor sker på olika sätt utifrån patientens individuella behov med specialanpassade fordon som ambulans eller liggande sjuktransport, med servicelinjerna eller med buss och tåg i ordinarie linjetrafik.

Är tillståndet livshotande ska du ringa 112.

Information till beställare av sjuktransport inom Region Värmland

För patienter med luftvägssymtom eller konstaterad covid-19, ring ambulansbeställningen 054-83 54 05. Detta gäller både sittande och liggande sjuktransport.

För patienter utan luftvägssymtom gäller vanliga rutiner vid beställning av sittande sjukresa.

Lathund för beställning - med påminnelse för covid-19

Bilden är klickbar och går att skriva ut i 
A3 eller A4-format. 

 

Observera! När patienten behöver vård eller övervakning under transport ska beställningen göras av legitimerad personal. Sjuksköterskan på SOS Alarm ställer motfrågor som förutsätter kännedom om patienten och dess tillstånd. 

Transportjournal - gäller för liggande transport

Beställare inom Region Värmland ska använda formulär i Cosmic för transportjournalen. En utskriven kopia av transportjournalen lämnas till personalen i transporten. Har patienten vård- och/eller övervakningsbehov ska transportjournalen signeras av avsändande läkare. 

Beställare utanför Region Värmlandska skriva ut transportjournalen nedan och lämna den ifylld till personalen i transporten. 

Klicka på bilden och skriv ut. 

Bild av ett dokument

Patienten kan åka sittande i säte eller rullstol

Kontakta Värmlandstrafik på telefon 0771-32 32 00, de guidar dig genom beställningen. 

Meddela vid beställningen om:

  • Patienten ska hämtas på avdelningen.
  • Patienten ska lämnas av inne i bostaden alternativt mottagande vårdenhet.
  • Fråga också vilket bagage eller hjälpmedel som kan tas med i transporten.

Servicetrafikens alla fordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

Patienten behöver åka liggande

Om resan ska ske på sträckningen Karlstad-Örebro-Uppsala och det inte finns behov av vård, övervakning eller behandling under färden är Jumbolans ett alternativ, kontakta Värmlandstrafik på telefon 0771-32 32 00.

I alla övriga fall beställer du liggande resor i SOS Alarms webbeställning.

Om patienten har vård- och/eller övervakningsbehov

Om patienten har vård- och/eller övervakningsbehov ska du ska skriva en  transportjournal, finns som formulär i Cosmic, som ska signeras av avsändande läkare och sparas i Cosmic. En kopia skrivs ut och lämnas till personalen i transporten. 

Om patienten inte har vård och/eller övervakningsbehov

Om patienten inte har vård- och/eller övervakningsbehov ska du ska skriva en  transportjournal, finns som formulär i Cosmic, skriva ut en kopia och lämna den till personalen i transporten. 

Om webbeställningen inte fungerar kan du ringa in din beställning på telefonnummer 054-10 10 49. Om det finns behov av vård, övervakning eller behandling under färden ska du ringa 054-83 54 05.

Planerad utomlänstransport ska beställas senast klockan 19:00 dagen innan. 

Inlogg till och information om hur du använder webbeställningen.

Resa från vårdcentral till akutmottagning

Om transporten är en akutremittering från vårdcentral till akutmottagning kan transportordinationer skrivas direkt i akutremissen i Cosmic. För liggande sjuktransport och ambulans ska en kopia av remissen skrivas ut och lämnas till personalen i transporten.

Information för patienter  

För patienter eller närstående finns det mer information om sjukresor och kontaktuppgifter på 1177.se.