Om de olika transportsätten

Här beskrivs de fordon som finns för resor i vården.

Ordinarie linjetrafik med buss och tåg

Bussarna är anpassade för resor till sjukvården. De har lågt golv som underlättar på- och avstigning för resenärer med rollatorer, rullstolar eller barnvagnar. Det finns också ramp på alla bussar som föraren enkelt hjälper till att fäla ned. Ombord finns platser med extra stort avstånd mellan stolarna vilket gör det enkelt att slå sig ner och ger ökat benutrymme. Bussarna är utrustade med både in- och utvändiga hållplatsutrop via högtalare samt en skärm för hållplatsinformation. Alla bussar har gratis wifi.

Du kan få en reserverad sitt- eller rullstolsplats när du bokar din resa i beställningscentralen.

Alla förare är utbildade för att ta emot resenärer med olika behov.

Servicetrafik

För patienter som kan åka sittande eller i sin rullstol och inte har behov av övervakning eller vård under resan.

Sjukresor omfattar resor till sjuk- och tandvård, inte hälsokontroller. En sjukresa ska alltid i första hand göras med allmänna kommunikationer alternativt servicelinje. Servicelinjen går i linjetrafik mellan länets sjukhus och större vårdcentraler. Servicelinjen är handikappanpassad och har tillgång till bilkudde och bilbarnstol. Om speciella behov finns är privatbil eller annan servicetrafik alternativ. Egenavgiften faktureras i efterhand från landstinget.

Servicetrafikens alla fordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

Jumbolans

För patienter som inte har behov av övervakning eller vård under resan.

Jumbolansen kan ta både sittande-, liggande- och rullstolsburna patienter. Det finns 20 sittplatser samt 3 platser för liggande. Jumbolansen bemannas med en undersköterska och en chaufför.

Liggande transport med Jumbolans kan beställas från avdelning till avdelning. Om personalen på Jumbolansen inte har möjlighet att hämta eller lämna själva så ordnar man interntransport från eller till avdelningen.

Jumbolansen går sträckan Karlstad-Örebro-Uppsala.

Liggande sjuktransport

För patienter som måste åka liggande men inte har behov av övervakning eller vård under resan.

Liggande sjuktransport är bemannad en undersköterska som också kör fordonet. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via en kamera under resan. Det finns möjlighet till syrgas under resan. En liggande sjuktransport kan ta två patienter samtidigt.

Lättvårdambulans

För patienter som måste åka liggande och behöver vård eller övervakning motsvarande en vårdavdelnings under resan.

Lättvårdsambulansen är bemannad med en sjuksköterska som också kör fordonet. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under resan, men ingen kontinuerlig monitorering av patienten (kan jämföras med vård-/övervakningsnivån på en vårdavdelning). En lättvårdsambulans kan ta två patienter samtidigt.

Ambulans

För patienter som måste åka liggande och behöver vård eller behandling samt övervakning under transporten.

En ambulans är bemannad med två personal varav minst en är sjuksköterska.

Ambulanshelikopter

Prehospital intensivvård och transport av tidskritiska patienter eller intensivvårdspatienter till mer specialiserad vård antingen i eller utanför länet.