Översättningsappen Care to Translate Clinic - ett komplement till språktolk

Appen Care to Translate Clinic är ett komplement till språktolk i vården när enklare fraser behöver översättas, till exempel vid röntgenundersökningar, i receptioner eller i tandvården.

Appen har en mängd fraser på olika språk, organiserade i spellistor för olika verksamheter. Valda fraser spelas upp i tal på språket som valts. Fraserna är uppbyggda antingen så att patienten svarar med ja, nej, nickar eller skakar på huvudet, håller upp antal fingrar eller så instruerar den patienten att göra något, till exempel ”andas djupt”, ”gapa”. För att använda appen behövs en telefon. Verksamheter som har ipad mini kan använda dessa.

Region Värmland har avtal om översättningsverktyget appen Care to Translate Clinic. Regionen använder betalversionen av appen. Privata vårdgivare, som har avtal med regionen, kan också använda appen.

Hur gör din verksamhet för att använda appen?

Verksamhetscheferna kommer att kontaktas. Varje verksamhetschef utser 1–2 superusers (huvudadministratörer) för sin eller sina verksamheter, vilka deltar i en timmes introduktionsutbildning via Teams. Superusers kan till exempel vara verksamhetsutvecklare, chefssekreterare, vårdadministratör, klinikadministratör, driftledare, samordnare. 

Superuser behöver bara delta i en introduktion. Inloggningsuppgifter får man vid introduktionen.

Det är varje verksamhets ansvar att tillhandahålla i första hand telefoner, eller vid behov, läsplattor av typen ipad mini. (Det är just nu långa leveranstider på ipad mini).

Appen finns att ladda ner via Google Play och App Store. Det finns också en gratisversion Care to Translate med färre spellistor, lämplig för patienter.

Observera att appen finns i regionens appkatalog, men ett fel gör att alla inte kan logga in i appen därifrån. Ladda istället ner appen via direktlänken nedan.

Superuser administrerar verksamhetens spellistor och utbildar övriga användare i verksamheten.

För superusers eller nya medarbetare som inte deltagit i introduktionsutbildning finns introduktionstillfällen här.

Instruktionsfilmer

Direktlänk till att ladda ner appen

Här kommer du till direkt till appen Care to Translate i Google Play eller App Store.  Du kan också ladda ner den genom att skanna QR-koden:

 

Kontakt

Leverantören tar gärna emot feedback och förslag på fraser  info@caretotranslate.com

Kontakt projektledare för breddinförandet i Region Värmland: micaela.fristedt@regionvarmland.se