Gashandbok

Gashandboken är en riktlinje som beskriver hur vi hanterar gaser inom Region Värmland.

Gashandboken ska fungera som ett stöd för användare av medicinska och andra gaser inom Region Värmland. Genom att ge information om hur dessa ska användas och genom att tydliggöra ansvarsförhållanden i alla led, det vill säga från leverantör till användare. Målet är att säkerställa kvaliteten i gasanvändning.

Tillbaka till Service och IT