Uppgradera inte SITHS-korten

Uppgradera inte SITHS e-ID till senaste versionen då det omöjliggör åtkomst till Cosmic Link.

Några användare i en del kommuner har uppgraderat sitt SITHS e-ID till den nya versionen. Eftersom Region Värmland ännu inte använder den versionen så innebär det att det efter uppgradering inte längre går att komma in i Link med SITHS-kortinloggning. Region-IT arbetar på att den nya versionen ska tas i bruk, men det finns inget datum för detta i dagsläget.

Frågor i ärendet hänvisas till Servicedesk på telefonnummer 054-61 40 00 eller cosmiclinksupport@regionvarmland.se