Anslutning av vårdinformation ”Samordnad vårdplanering” till nationella tjänster

Den 11 juni startar publiceringen av vårdinformation som registreras i Cosmic Link till nationella tjänster; NPÖ (nationell patientöversikt) och Journalen (Journalen via nätet).

När det gäller publicering till sammanhållen journalföring (NPÖ) finns ett tidigare upprättat avtal där alla kommuner i Värmland ger tillåtelse att Region Värmland publicerar vårdinformation som registrerats i Cosmic Link av vård-och omsorgspersonal som lyder under Hälso-och sjukvårdslagen (HSL).  Vi kommer inte att publicera vårdinformation som utförts inom Socialtjänstlagen, därför är det viktigt att ha följsamhet till beslutade rutiner för Cosmic Link. Ingen historisk data kommer att publiceras från kommunal hälso-och sjukvård.

Dokumentation som registrerats och signerats av följande roller kommer att exkluderas vid publiceringen till NPÖ.

  • Biståndshandläggare
  • Boendestödjare
  • LSS-handläggare
  • Socialsekreterare
  • Övriga

Vid frågor som rör nationella tjänster kontakta E-hälsa via kundwebben.

Vid frågor som rör Cosmic kontakta Utveckling och användarstöd via kundwebben eller tfn 140 00.