Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Vårdval i Värmland.

Förfrågningsunderlag 2021

Del 1  Allmänna villkor

Del 2 Vårdcentral

 

Förfrågningsunderlag 2020

Förfrågningsunderlag 2019

Förfrågningsunderlag 2018

 

Nationella lagar och riktlinjer

Regionplan för Region Värmland

Regionplan för Region Värmland (pdf)

Bilagor

Övrigt