Rutiner

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Vårdval vårdcentral.

Cosmic
Alla som ingår i Vårdval vårdcentral skall journalsystemet Cosmic användas.

Cosmic-kassan
Vårdgivare i Region Värmland använder sig utav Cosmic-kassan för att fakturera sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval vårdcentral. Rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det Regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan
Privata vårdgivare i Vårdval vårdcentral använder sig av LiV-kassan för att ta betalt utav sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval vårdcentral i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Vårdval vårdcentral (tex. företagshälsovård, utomlänspatienter, utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin hur man använder sig av LiV-kassan finns i dokumentet till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det landstingets avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK
Privata vårdgivare i Vårdval vårdcentral ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel
För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterade länkar.