Nätverksträffar för fysioterapinätverk

Nätverksträffar under 2019

14 och 21 november

Inbjudan nätverksträff 19-11-14 eller 19-11-21 (docx)

7 och 12 maj

Inbjudan nätverksträff 19-05-07 eller 19-05-13 (docx)

Nätverksträffar under 2018

17 och 25 oktober

Fysioterapinätverk 18-10-17 eller 18-10-25 (docx)

18 och 23 april

Forum fysioterapi 18-04-18 eller 18-04-23 (docx)

2017

Forum

Forum Fysioterapi 19/10 alt 25/10

Bilagor:

Nätverk

Fysioterapinätverk 13/10 alt 18/10

Bilagor: