Konferens om suicidprevention

I april 2018 arrangeras här i Värmland en konferens om suicidprevention. Konferensen hålles på Karlstad CCC, torsdagen den 12 april klockan 8–16.30.

Arrangör för konferensen är Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention. Bengt Stenström, utvecklingsledare i landstinget, är regional samordnare för suicidprevention i Värmland. Han berättar att konferensen vänder sig till alla som behöver mer kunskap om självmord och om hur man kan förhindra självmord.

– Vi har valt att gå ut brett med inbjudan till konferensen. Det är många som behöver öka sin kunskap inom det här området. Det kan vara personer som i sitt arbete möter människor med självmordstankar men det kan också vara personer som vill vara ett stöd för en medmänniska på fritiden.

Bland föreläsarna finns personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och självmordsförsök men också personer som på olika sätt arbetar för att förebygga självmord. Två av föreläsarna är Ulla-Karin Nyberg, som är psykiater, forskare och författare och Charlie Eriksson som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och självmordsförsök.

– De är båda mycket anlitade och omtyckta föreläsare och jag ser fram emot att få lyssna till dem här i Värmland. Vi har också flera andra bra föreläsare och i januari kommer vi att kunna presentera det fullständiga programmet.

 Mer information om program och anmälan finns i kalendern på liv.se.