Satsa på rationell självmordsprevention!

Sveriges politiker inklusive politiska partier bör föra upp suicidpreventionen på den politiska agendan, särskilt nu inför valåret 2018, skriver forskare, läkare och anhöriggrupper.