Farligt fastna i tystnad om förälders självmord

Många riskerar att fastna i tystnad om förälders självmord eftersom omgivningen har svårt att tala om självmord. Ungdomar vill inte förknippas med det utan så mycket som möjligt normalisera sig själva.