SPES har samtalsträffar i Karlstad

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, har verksamhet och kontaktpersoner runt om i Sverige – även i Värmland.

En måndag i månaden arrangeras samtalsträffar i Karlstad, för personer som mist en närstående i suicid.

Läs mer i SPES informationsblad