Fortfarande möjligt att anmäla sig till kurser i suicidprevention

Runt tusen personer har under hösten gått någon av de kurser som den regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland erbjudit. I början av 2019 ges kurserna igen och det finns fortfarande platser kvar.

Efter baskursen Psykisk livräddning ska du känna till suicidalitetens grunder. Du ska också känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen. Kursen ges i Karlstad onsdag 30 januari och torsdag 31 januari. Mer information om baskursen, och länk till anmälan finns här

Du som gått baskursen kan också gå steg 2 i Psykisk livräddning. Kursen i ges i Karlstad torsdag 7 februari. Mer information om steg 2, och länk till anmälan finns här