Inställda möten och utbildningar

På grund av situationen med det nya Coronaviruset är två träffar med temat suicidprevention inställda.

De inställda träffarna är:

Samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland som hade planerat möte fredag 13 mars.

Första träffen i utbildningen Pysk-E bas Suicid som var planerad till onsdag 18 mars. Första träffen blir nu 2 april.