Länkar till webbsidor om solvanor, solskador och hudcancer

Här finns länkar till mer information om solvanor, solskador och hudcancer.

Fakta på 1177.se:

Solråd för barn (1177.se)
Solskador på huden (1177.se)
Malignt melanom – hudcancer (1177.se)
Basalcellscancer (1177.se)
Skivepitelcancer (1177.se)

Filmer på 1177.se:
Film: Idag skyddar jag mig mot hudcancer (1177.se)
Film: Att skydda sig mot hudcancer (1177.se)

Övrigt:

Sol och solarier (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Beräkna min soltid (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Solboken (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Sol och D-vitamin (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Solkräm till barn (lakemedelsverket.se)
Läkemedel, soljus och solning (lakemedelsverket.se)

Cancerrevention Mellansverige (cancercentrum.se)
Miljöhälsorapport 2021 - se kapitel om solljus (folkhalsomyndigheten.se)
Europeiska kodexen mot cancer (cancer-code-europé.iarc.fr)

Webbutbildningen Solråd för barn 0-6 år (cancercentrum.se)

Läs mer här på regionvarmland.se

Informationsmaterial om sol, solvanor, solskador och hudcancer
Frågor och svar om sol, solvanor och solskador
E-utbildningen Så påverkar solen hälsan