Nätverk hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso-och sjukvård. Region Värmland är sedan 2012 medlem i det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). HFS är ett idéburet lärande nätverk och en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health services (HPH).

Nätverket hälsofrämjande hälso-och sjukvård har också en tydlig koppling till nationella organ som Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelverket och Socialstyrelsen. I dag är alla regioner i Sverige anslutna till nätverket.

Syfte och mål

Arbetet syftar till att med utgångspunkt i nationella folkhälsomål, målområde 8 (en hälsofrämjande hälso- och sjukvård) samt Region Värmlands styrdokument stödja och utveckla hälso- och sjukvården mot en god och jämlik hälsa.

Uppdrag

Region Värmlands hälsofrämjande hälso-och sjukvårdsgrupp ska stödja och driva utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i länet med fokus på god och jämlik hälsa ur patient-, befolknings-, medarbetar- och styr/ledningsperspektiv.

Kontaktuppgifter

Deltagare i hälsofrämjande hälso- och sjukvårds temagrupper

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval