Psykisk hälsa

Regional koordinering psykisk hälsa i Värmland, RKPH

Region Värmland och Värmlands kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.

Psykisk hälsa

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett omfattande folkhälsoproblem.

Samverksanskontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin

Kontaktpersoner för samverkan med de värmländska kommunerna.

Nya perspektiv

Ökad psykisk hälsa är en av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv som bygger på en rad samarbeten mellan länets kommuner och Region Värmland.

Suicidprevention

Tillsammans med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer arbetar Region Värmland för att minska antalet självmord i Värmland.

Psykisk ohälsa projekt

Offentliga arbetsgivare i Värmland har arbetat tillsammans för att förebygga och hantera psykisk ohälsa hos sina medarbetare.

Programområde Psykisk hälsa

Inom kunskapsstyrningssystemet finns 26 programområden, varav Psykisk hälsa är ett.

Nätverk för fysioterapeuter

Nätverk för fysioterapeuter som möter personer med psykisk ohälsa.