Samverkanskontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin

Kontakten avser samverkan på en övergripande, verksamhetsnivå, inte i enskilda ärenden. I enskilda ärenden ska alltid fast vårdkontakt kontaktas.

Kommunsamverkan

Barn- och ungdomspsykiatrin har utsett kontaktpersoner för samverkan med de värmländska kommunerna enligt nedanstående förteckning.

Arvika, Eda, Årjäng och Säffle

Sara Skogsberg, neuropsykiatrisk mottagning
E-post: sara.skogsberg@regionvarmland.se

Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil

Margaretha Hagberg, allmän barnpsykiatrisk mottagning
E-post: margaretha.hagberg@regionvarmland.se

Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby

Magnus Hassel, intensiva insatser
E-post: per-magnus.hassel@regionvarmland.se

Kristinehamn, Storfors och Filipstad

Pernilla Günther, neuropsykiatrisk mottagning
E-post: pernilla.gunther@regionvarmland.se

Socialtjänstens kontaktpersoner familjevåld

Lis Kvernbakken, kurator och leg psykoterapeut allmän barnpsykiatrisk mottagning
E-post: lis.kvernbakken@regionvarmland.se

Hanna Einarsdottir, kurator och familjeterapeut intensiva insatser
E-post: hanna.einarsdottir@regionvarmland.se

Karin Malmborg, kurator och grundläggande kbt-terapeut allmän barnpsykiatrisk mottagning
E-post: karin.malmborg@regionvarmland.se