Slutrapport Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Slutrapport

 

Bilaga 1 - Presentation och slutsatser

Bilaga 2 - Tidsplan för designprocess

Bilaga 3 - Rapport om Anna-persona och kundresa

Bilaga 4a - Workshop 1, NU-läge för Annas resa

Bilaga 4b - Tjänstekarta

Bilaga 5a - Workshop 2, Problem, insikt och utmaningar

Bilaga 5b - Insikter och utmaningar

Bilaga 6a - Workshop 3, Idégegerering och koncept

Bilaga 6b - Idéer och prototyper

Bilaga 6c - Workshop 3-4, Prototyper för teståterkoppling på vägen

Bilaga 7 - Workshop 4, Test, utvärdering och fortsatt arbete

Bilaga 8 - Metodbank

Bilaga 9 - Deltagare i workshopparna 1-4

Bilaga 10a - Program för konferensen om psykisk ohälsa, november 2015

Bilaga 10b - Utvärdering av konferensen, november 2015

Bilaga 10c - Deltagare i konferensen, november 2015

Bilaga 11 - Kostnader för projektet