Nyheter projektet psykisk ohälsa

Här publiceras nyheter för projektet.

Projektet är avslutat men arbetet fortsätter

Projektet Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa är nu avslutat och slutrapporten är klar.

Workshop runt Anna

Vad händer med Anna när hon hamnar i psykisk ohälsa och hur upplever hon sin rehabilitering? Det var Anna det var fokus på i onsdags.

Berätta om dina upplevelser och ditt behov av stöd

Vill du vara med och påverka rehabiliteringen för personer med psykisk ohälsa? Du har nu möjlighet att berätta om din tid med psykisk ohälsa, om dina behov och om dina erfarenheter.

Många är intresserade av projektet

Vårt projekt samverkar med många olika aktörer som ingår i rehabiliteringsprocessen för psykisk ohälsa. Det finns också många som är intresserade av projektet och det resultat som vi hoppas uppnå.

Workshoppar ska ge bättre rehabilitering

Under hösten har vi flera workshoppar för att ta fram förslag som ska ge bättre rehabilitering vid psykisk ohälsa. Både personal och personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa deltar.

Vi söker fler personer som vill dela med sig av sin berättelse!

Projektet har pratat med många personer som jobbar med personer som har psykisk ohälsa. I slutet av augusti vill vi prata med personer som har psykisk ohälsa.

Mammor med vårdyrke får oftare psykisk ohälsa

Statistik och rapporter från olika myndigheter och organisationer visar en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Risken att insjukna är störst för dem som jobbar med vård, skola eller omsorg.

Unikt samarbete mellan ledande enheter i tjänstedesign

Genom projektet har ett unikt samarbete startat mellan Landstinget i Värmlands tjänstedesignenhet Experio Lab och Försäkringskassans nationella enhet Kundinsikt och tjänstedesign.

Tjänstedesign ska förbättra rehabiliteringen

I projektet använder vi metoden tjänstedesign för att komma fram till hur rehabiliteringen av personer med psykisk ohälsa ska förbättras.

Värmland vill minska den psykiska ohälsan

suntliv.se har skrivit om vårt projekt.

Aktivt arbete för förbättrade attityder till psykisk ohälsa

I tisdags arrangerade (H)järnkoll initiativet #5min5maj för att bryta tabun om psykisk ohälsa genom att uppmuntra alla att prata 5 minuter om psykisk ohälsa i hela landet.

Samverkan för minskad psykisk ohälsa

Ohälsotalet är högre än på många år och de stressrelaterade sjukdomarna ökar mest. Nu har Landstinget i Värmland i nära samarbete med Försäkringskassan tagit initiativ till att förbättra rehabiliteringen för personer med psykisk ohälsa.

Tillbaka till Psykisk ohälsa – kunskapsutveckling, reahabilitering