Regional koordinering psykisk hälsa i Värmland, RKPH

Region Värmland och Värmlands kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.

I Värmland pågår många olika aktiviteter för att motverka psykisk ohälsa och för att främja psykisk hälsa. Förhoppningen är att samordning kan skapa större fokus på aktuella och prioriterade aktiviteter och leda till effektivare användande av resurser.

Uppdraget att koordinera aktiviteter för psykisk hälsa i Värmland är brett. Planen för god psykisk hälsa i Värmland är det som ska leda arbetet i Värmland. Medel för aktiviteter inom planens insatsområden kan i vissa fall resurssättas av de stimulansmedel som tilldelats länet via den nationella överenskommelsen- insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Dessa medel ska med stöd av koordinering användas på ett sätt som ger bäst nytta.

Beslut om att tillsätta samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa togs i Beredningsgruppen för Nya perspektiv i början av 2020.

Överenskommelsen psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffar varje år en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa. Medel för insatser fördelas mellan kommuner och regioner. Medlen kan användas för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

Läs mer om överenskommelsen psykisk hälsa och koordineringen i Värmland 

Organisation för Regional koordinering psykisk hälsa

Regional koordinering psykisk hälsa har två regionala koordinatorer, styrgrupp, samordningsgrupp och processtöd samt flera samverkansparter för arbete kopplat till handlingsplan och stimulansmedel.

Läs mer om organisationen för Regional koordinering psykisk hälsa 

Samverkan

Regional koordinering psykisk hälsa bygger på samverkan mellan flera olika organisationer. Samverkan är viktigt för ett bra och hållbart arbete med psykisk hälsa i Värmland.

Läs mer om samverkan här.

Plan för god psykisk hälsa i Värmland

Sedan 2016 finns en analys- och handlingsplan för Värmlands arbete mot psykisk ohälsa och för psykisk hälsa. Planen har reviderats under 2020-2021 i samverkan med flera representanter inom Region Värmland, länets kommuner och brukar- och anhörigföreningar, med utgångspunkt i de behov som finns i Värmland.

Här kan du läsa mer om Plan för god psykisk hälsa i Värmland

Planerade och pågående arbeten

Läs mer om planerade och pågående arbeten här.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som inbegriper psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Begreppet psykisk hälsa används när diskussioner förs kring området på en övergripande nivå som omfattar hela samhället.

Läs mer om psykisk hälsa här.

Länkar

Här finns länkar för dig som är intresserad av regional koordinering av psykisk hälsa 

Kontaktinformation

Koordinatorer för Regional koordinering psykisk hälsa:

Sophia Alm, sophia.alm@karlstad.se 
Anna-Carin Johansson, anna-carin.johansson@regionvarmland.se